Přístaviště Brněnská přehrada

Přístaviště Brněnská přehrada

Druh stavby: OBČANSKÁ VYBAVENOST– NOVOSTAVBA

Rok realizace: 2011

Místo: Brno

 

Tato novostavba je situována do prostoru původní zátoky vodní nádrže, která byla po realizaci molové zdi zasypána.  Vznikla tak nová plocha, na které bylo možno optimálně realizovat novou výpravnu lodí.

S ohledem na sezónní charakter provozu budovy, byla architektem zvolena stavba lehkého typu konstrukce s výbornými tepelně-technickými parametry. Umístěna byla do těžiště odbavovací plochy pro cestující lodí, a to tak, aby přístup návštěvníků byl zajištěn ze všech přístupových směrů a zároveň tak, aby lodní personál měl maximální přehled o dění na odbavovací ploše a na vodní hladině.

Z hlediska funkční náplně objektu byly ze strany investora/stavebníka deklarovány požadavky na zázemí a prodej jízdenek a občerstvení pro cestující.

Jelikož tyto požadavky tvoří dva samostatné provozní celky, rozhodnul se architekt stavbu vyřešit jako dvě samostatné stavby kolem centrálního shromažďovacího prostoru, krytého lanovo-plachtovou/membránovou konstrukcí, čímž bylo docíleno hned několika efektů:

–   propojení dvou relativně samostatných budov v jeden celek,

–   zastřešení velké plochy proti povětrnostním vlivům (déšť, slunce)

–   a zvýraznění těžiště jinak nízké stavby plachtou v dálkových pohledech.

 

Máte zájem
o naše služby?

Hledáte kompletní realizaci vašeho projektu? Zanechte nám prosím své telefonní číslo.

  Kontakt

  Brno - Královo Pole
  Dobrovského 1238/7
  PSČ 612 00
  tel.: +420 541 238 435
  e-mail: info@hiarch.cz

  Informace o společnosti

  Společnost HiARCH spol. s r.o. je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod značkou 15469 C
  IČO 60709693
  DIČ CZ60709693
  id datové schránky: rha992w