Brownfield – Měnírna Přehrada- Školící, informační a prezentační centrum DPMB, a.s.

Brownfield – Měnírna Přehrada- Školící, informační a prezentační centrum DPMB, a.s.

 

Jedná se o novostavbu budovy občanské vybavenosti, která bude sloužit jednak nejširší veřejnosti a také jako obecně prospěšná stavba vedení města Brna, Dopravnímu podniku města Brna, a.s. a příspěvkovým organizacím.

Stavba se sestává ze tří hlavních provozních částí. První tvoří VÝSTAVNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM (dále také VaIC).

VaIC bude sloužit nejširší veřejnosti. To je navrženo v blízkosti stávající pěší „okružní“ komunikace, z které je nově vytvořen pěší bezbariérový chodník v obou směrech na potřebnou úroveň navržené přístupové lávky.

 

Lávkou šířky 2,0 m, které je 2,8 m nad navrženým upraveným terénem kolem budovy, který tvoří parkovací plocha, je přímý vstup do prostoru VaIC. Vpravo za vstupem se nachází prodejna suvenýrů s obsluhou, která zajišťuje také dohled nad děním ve VaIC prostřednictvím kamerového systému. Pro obsluhu je navrženo hygienické zázemí – šatna a toaleta.

V prostoru za vstupem je počítáno s výstavní instalací. Vlevo za vstupem začíná bezbariérová rampa (sklon 1:16) o šířce 1,5 m. Ta pokračuje podél obvodových stěn až do půdorysné pozice nad začátkem rampy a je ve výšce ve výšce 2,7 m nad úrovní podlahy vstupu. Podél rampy bude realizovány instalace výstavních artefaktů, primárně fotografií, výtvarných děl apod. V horní úrovni (2NP) VaIC bude instalován sedací mobiliář a realizována audiovizuální prezentace – promítání ve smyčce. Počítá se s individuální možností prezentace prostřednictvím ovladatelných LED dotykových panelů, kde je možno zadat audio prezentaci vystavených exponátů prostřednictvím sluchátek. Nedílnou součástí výstavní expozice bude audio doprovod (hudba) doplněná barevnou videoprojekcí/osvětlením prostoru.

Provoz VaIC je uvažován celoročně, případně vyjma zimy. Proto bude „obálka“ budovy provedena jako zateplená a vnitřní prostor bude temperovaný (případně vytápěný) nebo chlazený. Způsob vytápění/chlazení bude zajištěn prostřednictvím stěnového a stropního vytápění/chlazení, event. vzduchotechnicky. Obvodový plášť VaCI bude tvořen sendvičovou konstrukcí ŽB – tepelná izolace – ŽB. Na vnější líc betonové konstrukce stěn a střechy budou instalovány kazety z tahokovu komaxitované červenou barvou. Pod opláštěním fasády z tahokovu budou instalovány podsvěcující LED pásky v RGB provedení s časově nastavenou barevnou proměnou, čímž bude umožněno variabilně měnit „dynamiku“ pláště stavby. Proto i vstupní automatické posuvné prosklené dveře bude možno zabezpečit v mimoprovozní době sklápěcí stěnou/“padacím mostem“ ve vhledu totožném opláštění = dokonale jednolitý vzhled fasády.

Druhou provozní část tvoří ŠKOLÍCÍ CENTRUM (dále také ŠkC). To se sestává ze vstupní haly/předsálí, přednáškového multifunkčního sálu, konferenčního místnosti a restauračního provozu typu café bistro. Tento provozní celek je doplněn hygienickým zázemím, restauračním zázemím v cateringovém duchu a dvojicí apartmánů pro ubytování VIP hostů, které lze využít rovněž jako inspekční pokoje pro správce povodí.

Přednáškový sál bude vybaven variabilním mobiliářem/stohovatelnými konferenčními židlemi s područkou pro umístění zápisníku, které lze přemístit do skladu nábytku navazujícího přímo na sál. Tedy lze uvolnit celou dispozici sálu pro jiný typ akce, než je konference/přednáška. Společně s reprezentativní vstupní halou a café bistro tak lze realizovat velký multifunkční prostor vhodný pro pořádání banketů, akcí společenského charakteru apod. Uvažuje se s pronájmem komerčním subjektům/firmám (do 20-ti % za rok) pro pořádání firemních akcí (přednášky, školení teambuilding, výroční akce apod.). Výnos z těchto akcí/pronájmu komerčním subjektům pokryje z velké části provozní náklady objektu.

Konferenční místnost je uvažovány pro separátní jednání čelných představitelů výše uvedených organizací.

Café bistro se sestává z odbytové plochy vybavené jídelními stoly a výdejního okénka/výdejní linky se samoobslužným provozem. V rámci odbytové plochy se počítá se samoobslužnou linkou/bufetem/“švédským stolem“. Zázemí café je tvořeno přípravnou jídel z dovezených hotových jídel, max. rychle zpracovatelných polotovarů, pečiva a nápojů. Na přípravnu navazuje zázemí catteringu – šatna a hygienické zázemí a zásobovací rampa.

Vstupní hala/vestibul/předsálí je doplněno příležitostnou recepcí, šatními skříněmi pro odkládání svršků a mobilním/variabilním sedacím nábytkem.

Na vstupní halu navazuje hygienické zázemí návštěvníků a schodiště vedoucí do suterénu (rehabilitační/relaxační centrum) – viz níže a do 2NP (příležitostné ubytování) a střechu objektu v provedení „slunečná terasa“.

 

 

                                   Objednatel: Dopravní podnik města Brna, a.s.
                                   Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
                                 SO 01 Školící, informační a prezentační centrum
                                 SO 02 Zpevněné plochy, oplocení
                                 SO 03 Inženýrské/technické sítě
                                 ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY
                                 Celková cena stavby bez DPH:                        81 500 000 Kč
                                 Cena bouracích prací bez DPH:                       2 300 000 Kč
                                 Cena za stavbu celkem bez DPH:                  83 800 000 Kč
                                 Cena za stavbu s DPH (21 %):                         101 398 000 Kč
                                 Náklady stavby zohledňují vysoký až značně vysoký
                                 standard/nadstandard jak v části stavební, tak v technologické,
                                 nikoliv však nadstandard nejvyšší. 

Máte zájem
o naše služby?

Hledáte kompletní realizaci vašeho projektu? Zanechte nám prosím své telefonní číslo.

  Kontakt

  Brno - Královo Pole
  Dobrovského 1238/7
  PSČ 612 00
  tel.: +420 541 238 435
  e-mail: info@hiarch.cz

  Informace o společnosti

  Společnost HiARCH spol. s r.o. je zapsaná u Krajského soudu v Brně pod značkou 15469 C
  IČO 60709693
  DIČ CZ60709693
  id datové schránky: rha992w