Aktuálně v projektu

Polyfunkční dům Hodonín,
Koupelní 2

(včetně realizace)

Rekonstrukce bývalé administrativní budovy na polyfunkční dům splňující současnou poptávku společnosti a moderní stavební řešení.
Více než 40 ubytovacích jednotek, prostory pro komerční využití, malé podniky a garáže v suterénu.

Školící, informační a prezentační
centrum DPMB, a.s.

Nahrazení stávající havarijní budovy trakční měnírny multifunkčním objektem v rámci programu „Brownfield“.
Stavba je rozdělena do dvou na sobě nezávislých provozních celků – výstavní a informační centrum pro veřejnost a školicí, prezentační, zasedací prostory sloužící pro různé městské a firemní akce.

Fotbalová tribuna se zázemím hráčů, Brno – Lesná

Novostavba ve sportovním areálu TJ Start Brno pro více než 500 diváků a několik týmu fotbalového klubu. Bezbariérový přístup, částečně zastřešená sedadla, energeticky úsporná řešení a nenápadný vzhled zapadající do krajiny.
Navržená stavba je logickým požadavkem od vyvíjecího týmu a rostoucí bázi fanoušků.

HiARCH spol. s r.o.

Projektový ateliér HiARCH spol. s r.o. byl založen v roce 1994. Jeho majitelem je ing. arch. Michal Matonoha, autorizovaný architekt ČKA 00311. Ateliér zajišťuje komplexně projektovou přípravu staveb vč. inženýrské činnosti a spolupráce při realizaci stavby formou autorského dozoru. Přitom se nespecializuje pouze na vybrané typ staveb, ale je schopen projektově zajistit stavby bytové, občanské, průmyslové i zemědělské.
Společnost disponuje zkušenými pracovníky, kteří jsou v permanentním kontaktu s novými trendy ve stavebnictví a mohou tak nabídnout klientovi kvalitní a především včasné rady při návrhu stavby.
Architekturu chápeme jako „řemeslo“, které má své rácio v perfektně zvládnuté technice a technologii výstavby, jako „organismus“ založený na uplatnění nejčerstvějších poznatků vědy a výzkumu, které začleňujeme do projektu, a estetiku stavby chápeme jako funkční vyznění podstaty stavby a jejího účelu navenek.